Stenen

STENENNär COVID-19 drabbade världen, våren 2020, förändrades mycket. Livet på kvällar och helger gick plötsligt i ett långsammare tempo. Inga resor, ingen stress, utan bara vara hemma. Jag valde att möta våren sittandes, mer eller mindre på en och samma sten. Meditativt! Det är fantastiskt vad HEMMA har att erbjuda. När man släpper jakten på nya plaster och släpper jakten på att förverkliga sina drömmar öppnar man upp ögon och sinnen för det man har runt omkring sig. Välkommen att ta del av några av de fåglar som under vårens fågelflyttning passerat förbi stenen och omgivande områden.


Glommens Sten, Halland

Under vintern uppehåller sig ofta små flockar med snösparvar längs strandängarna. Här i mitten av mars finns fortfarande en del fåglar kvar, men de börjar samla ihop sig för flytten upp till fjällvärlden.

Strandskata

Bläsänder och stjärtänder

Ejdersträcket är en av vårens största begivenheter längs den svenska kusten. Det drar igång under mars och avtar i början av maj. Det är dock så stora mängder fågel som passerer och ejdern har ett komplicerat flytt- och häckbetende så ejdrar rör sig kring Stenen stora delar av året. Intressant är att fåglarna sträcker både norrut och söderut! Ejdern som passerar i Halland övervintrar ute i Nordsjön i Danska eller Tyska farvatten. När flytten börjar flyger de in mot den Svenska kusten. De ejdrar som skall häcka i Bohuslän eller Norge sträcker norrut. De fåglar som skall häcka i Östersjön sträcker söderut, genar över Skåne, och sträcker sedan genom Kalmarsund och vidare norrut.

En av vårens riktiga budbärare. Många av oss svenskar ser de första tofsviporna på en frusen åker, som det riktiga vårtecknet. Jag får ofta meddelande skickat till mig från vänner i olika delar av landet som säger "..nu är äntligen tofsviporna här!" Här längs Hallandskusten har vi ofta övervintrande vipor, men det hindrar inte att glädjen är stor när små flockar kommer sträckande upp längs kusten och med sina härliga läten börjar fögylla vårmorgnarna.

LUGNA DAGAR

Större strandpipare

Strandskata

Skärfläckorna häckar vid Munkagårdsfloen i närheten av Stenen

Gravand

Mindre Strandpipare

STORMEN RIVER

Havssula

Strandskata i vågskummet

Toppskarv, ett av våra senaste tillskott i fågelfaunan

Storskarv

Råka

Brushane

Godnatt önskar knubbsälarna vid Norra Lyngen