DVÄRGDOPPING

DVÄRGDOPPING

Tachybaptus dominicus


Dvärdoppingen häckar från södra Texas ner till Argentina. Den är i sitt utbredningsområde relativt vanlig. Den är mycket liten med en kroppslängd på endast 25cm. Fjäderdräkten är enhetligt blågrå. Fågeln har gult öga och smal näbb. Den är stannfågel och kan häcka när som helst på året, beroende på lokala förhållanden.