SKÄGGDOPPING

SKÄGGDOPPING

Podiceps cristatus

Den tofsklädde med fötter långt bak


Skäggdoppingen är en kändis för många. Den är Sveriges vanligaste dopping och häckar idag ganska allmänt i sjöar från norra Uppland och söderut. Den häckar också i vikar längs med hela Östersjökusten, ända upp till Bottenviken, vilket är skäggdoppingens absolut nordligaste häckningsområde i hela världen.

"Skägg-" syftar på fågelns kindtofsar och arten har också kallats vitstrupig dopping, stordopping och silkesand. Silkesand kallades den för att den ofta ligger liksom på sidan i vattnet och visar den sidenvita undersidan.

Många trodde förr att denna utpräglade vattenfågel inte kunde förflytta sig annat än simmandes. En del undrade om den inte simmade större delen av vägen ner till Medelhavet. Nu vet vi att den flyger och att den dessutom är en av de snabbaste flygarna av alla simfåglar.


Sent på hösten, ibland inte förrän i Oktober eller November lämnar doppingarna oss, men strax efter islossningen i Mars/April kan vi igen se den typiska siluetten i vår sjöar eller havsvikar igen.