SVARTHAKEDOPPING

SVARTHAKEDOPPING

Podiceps nigriucollis

Den tofsklädde försedd med öron

En av de fem Svenska doppingarterna. Svarthaken heter på latin Poidiceps auritus, som ungefär betyder ”öronförsedd med fötterna långt bak”. Man hittar fåglarna i stora delar av Sverige, med undantag för Halland och Bohuslän (kan variera vissa år). Svarthakedoppingen trivs i små tjärnar, viltvatten och i vissa fall även i kustvikar med rik vegetation. Vid häckplatsen är den relativt oskygg och simmar snarare ut i mitten av sjön än att ta till vingar om man kommer nära.  De föder upp sina randiga ungar under ca 6 veckor. Sedan lämnar föräldrarna vattnet och ungarna åt sitt öde. Ungarna stannar kvar ytterligare några veckor, innan de ätit upp sig tillräckligt för att lämna mot vinterkvarteren. Hur hittar dom? Ett av fågelvärldens många under!


Svarthakedoppingen flyttar till vinterkvarteren i Västeuropa från augusti till oktober och återvänder under april och maj.