SVARTHALSAD DOPPING

SVARTHALSAD DOPPING

Podiceps nigricollis

Den svartkragade med fötter långt bak

Den minst vanliga, och även minst kända av våra doppingar. Den är i Sverige i princip begränsad till några få sjöar, med det största beståndet i Hornborgasjön (där alla fem doppingarter häckar).

Svarthalsad dopping flyttar vintertid till södra och västra Europa där den håller ihop i små täta grupper.