TJOCKNÄBBAD DOPPING

TJOCKNÄBBAD DOPPING

Pidilymbus podiceps

Tjocknäbbad dopping finns relativt talrikt i Nord- och Sydamerika. De har en speciella förmåga att ändra sin bärighet och i långa stunder simma med endast huvudet över vattenytan.Man kan se den dyka, eller i vissa fall hel enkelt sjunka ner i undervattensläge.