AMERIKANSK BLÄSAND

AMERIKANSK

BLÄSAND

Anas americana

Den amerikanska anden


_DSC7856

Amerikansk bläsand häckar i Nordamerika i Alaska, Kanada och USA. Den är en flyttfågel som vintertid bildar stora flockar och flyttar långa sträckor till övervintringsområden kring Mexikanska golfen.
Den amerikanska bläsanden är vanlig i sitt ytbredningsområde.
 

Fågeln är en sällsynt besökare i Sverige men har påträffats 92 gånger och kan anses vara en årlig gäst i riket.