AMERIKANSK KOPPARAND

AMERIKANSK
KOPPARAND

Oxyura jamaicensis

_DSC7410

Den amerikanska kopparanden planterades in 1948 till England. Därifrån spred sig sedan arten och i slutet av 1900-talet förekom den i Frankrike, Belgien, Nederländerna och Spanien. När den väl fick fäste i Spanien började den hybridisera med den inhemska kopparanden och bedöms i Spanien som en invasiv art. Av den anledningen har det bedrivits skyddsjakt på amerikansk kopparand i många Europeiska länder.


Amerikansk kopparand har setts och även häckat i Sverige och sedan 2005 är det även skyddsjakt på arten även i Sverige.