BRUDAND

BRUDAND

Aix sponsa


Brudanden bildar tillsammans med mandarinanden släktet Aix. Båda arternas hannar har spektakulära färgsparkande fjäderdräkter och en, för många av oss, mycket tilltalande framtoning. Brudanden är en amerikan (Wood Duck) och där häckar den i sötvatten i inlandet i västra, centrala och östra Nordamerika. I Europa finns åtskilliga fynd av brudand, men de allra flesta tros härröra från förrymda individer eller misslyckade inplanteringar. Fynd på Azorerna, där bland annat en individ var ringmärkt i amerikanska North Carolina, samt på Island antas dock ha nått Europa på naturlig väg. 


Fågeln på bilderna är fotad i Slottskogen i Göteborg. Inte speciellt stor chans att denna individ har tagit sig hit spontant från USA, om det kanske inte är så att Trump skrämde iväg henne?