BUFFELHUVUD

BUFFELHUVUD

Bucephala albeola

Buffelhuvud - ett litet udda namn på denna amerikan. Namnet syftar på huvudformen och på engelska heter den ”Bufflehead”. Vi skulle kanske borde kalla den för tjurnacke? På det latinska namnet framgår att den tillhör familjen knipor, och således är nära släkt med vår knipa och islandsknipan.


Fåglarna häckar i Nordamerika i Alaska, Kanada, USA så långt söderut som till USA:s prärier och från British Columbia till östra Québec. De flesta fåglarna har sina vinterkvarter i marina miljöer på väst- och östkusten i USA. I Sverige har den påträffats 8 gånger men fynden klassas inte som spontana, utan utgörs sannolikt av förrymda individer.