FLÄCKNÄBBAND

ÖSTLIG FLÄCKNÄBBAND

Anas zonorhyncha


Östlig fläcknäbband häckar i nordöstra Asien i sydöstra Ryssland Korea, Japan och östra Kina (mina foton är från Shanghaiområdet).


Den globala uppvärmningen är ett hot mot fågelarter på flera sätt. När det blir varmare flyttar fläcknäbbanden sitt häckningsområde allt mer norrut. Då kommer det att sammanfalla med gräsandens utbredningsområde. Fåglarna hybridiserar, då de är nära släktingar och över många generationer kan på så sätt en ren art försvinna helt. Detta var exempelvis fallet för den svarta styltlöparen på Nya Zeeland, som höll på att ”hybridisera bort sig” som egen art.