GRÄSAND

GRÄSAND

Anas platyrhynchos

Den brednäbbade anden

_DSC4331
_DSC5520
_DSC5590
_DSC2793


Den överlägset mest kända anden och stamfadern till alla våra tamankor. Att gräsanden är så känd är självfallet pga av att den är vanlig och mycket spridd. Som så många djurarter (och faktiskt även vi människor) som har bred acceptans för hur häcklokalen är beskaffad kan även anpassa sig till nya livsvillkor. Gräsänderna hittar man i parker, dammar, småsjöar, åar och längs kusten i hela landet. Många gräsänder stannar kvar i Sverige över vintern. Det brukar ligga stora mängder inne i städerna, där de gärna äter brödbitar och annat foder som lagts ut av oss människor. De flesta som går förbi änderna tänker kanske inte på hur praktfulla de egentligen är. Hannen, eller draken som den också kallas, har en enastående fjäderdräkt som är värd att stanna upp och betrakta.

Ofta talar man i fågelsammanhang om vinterdräkt och sommardräkt men detta gäller inte för änderna. Här refererar man istället till praktdräkt och eklipsdräkt. Så här ligger det till:


På hösten anlägger draken sin s.k praktdräkt. Den är då helt fräsch och skimrande. Under vintern bildar sedan änderna par och tillbringar tiden tillsammans till dess att ungarna är ute ur boet, vilket brukar ske på försommaren. Då ruggar de vuxna fåglarna och anlägger sin färgfattiga s.k eklipsdräkt. Under en kort tid har de faktiskt släppt så mycket fjädrar att de inte kan flyga.