MARMORAND

MARMORAND

Marmaronetta angustirostris

Fågeln förekommer sällsynt och lokalt från Kanarieöarna och Medelhavsområdet till allra västligaste Kina vegetationsrika slättsjöar. I Europa häckar den i Armenien, Azerbajdzjan, Italien, Ryssland, Spanien och Turkiet.

Trots att den liknar simänderna i beteende är marmoranden närmast släkt med dykänder i Aythya och Netta. Den placeras som ensam art i släktet Marmaronetta.


Internationella naturvårdsunionen IUCN kategoriserar arten som sårbar eftersom den minskat snabbt i övervintringsområden på grund av habitatförstörelse, men eftersom uppgifterna är fåtaliga kan vissa individer ha bytt områden. Under vintern 2010 hittades 44.000 övervintrande individer, fler än hela den tidigare uppskattade världspopulationen på 14.000-26.000. Man noterar dock att denna ökning snarare än att vara reell tros återspegla bättre bevakning och ett resultat av att de tidigare förstörda våtmarkerna i södra Irak nu delvis återställts. Hela världspopulationen antas idag bestå av endast 55.000-61.000 individer. Populationen i Europa uppskattas till endast 330-1.100 par, varav majoriteten häckar i Azerbajdzjan. (från Wikipedia)