NILGÅS

NILGÅS

Alopochen aegyptiaca

_DSC6950
_DSC6953

Text från SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet):

Naturvårdsverket har gett en insatsstyrka i uppdrag att skjuta bort alla nilgäss som kommer till Sverige. Nilgåsen är en främmande art i Sverige som bedöms ha stor ekologisk effekt och hög invasionspotential. Av de fem nilgäss som påträffats i Sverige hittills i år har fyra skjutits.

Målet med uppdraget är att hindra nilgåsen från att etablera sig i Sverige. Motsvarande insatser genomfördes framgångsrikt mot amerikansk kopparand, som inte observerats i Sverige sedan 2009. Nilgåsen är en främmande art i Sverige. Den är aggressiv, kör iväg andra andfåglar från häckningsplatserna och kan hybridisera med andra arter.