PRAKTEJDER

PRAKTEJDER

Somateria spectabilis

Betyder ullig & sevärd

En juvel och en fågelart som vi är många som aldrig riktigt kan få nog av. Praktejdern är lite mindre än vår vanliga ejder och den häckar på den arktiska tundran både i Europa, Nordamerika och Asien. Största delen av året tillbringar praktejdern i stora, ja mycket stora, flockar i marina miljöer. Under juni till juli tar sig fåglarna ut på tundran och häckar, ensamma och inte i kolonier som den vanliga ejdern. Här, i små sötvattengölar föds ungarna upp tills dess att det är dags att under hösten leta sig ut till havet för att övervintra vid musselrika utsjöbankar eller kustområden. Då de gärna väljer samma platser för att söka föda som den vanlig ejdern är det inte helt ovanligt att praktejdrar slår följe och flyttar söderut med dem. På så sätt hamnar de då och då i våra svenska farvatten, till mångas glädje!

Trots att vi så sällan får se praktejdern här hos oss är det lång ifrån en ovanlig fågel. Man räknar med att det europeiska beståndet uppgår till ca 45.000 fåglar, och globalt kanske uppemot en miljon individer. Men häckningområden och områdena där fåglarna övervintrar är ofta otillgängliga och osäkerheten i antalet fåglar och om de ökar eller minskar är stor.


Praktejdern är en stor andfågel, dock något mindre och kompaktare än ejdern, och dess näbb är mindre. Den vuxna hannen i praktdräkt, som han bär mellan november och juni, är omisskännlig med klarorange näbbknöl i pannan, och korallröd näbb. På den liggande fågeln syns två uppstående mindre trekantiga "segel" på de svarta skuldrorna.


Honan är svårare att skilja från ejdern men är som sagt något mindre och kompaktare och har mindre och mörkare näbb. Honan har uppåtböjda "mungipor" vilket ger den ett snällt uttryck". Fjäderdräkten är brun, ofta något varmare rostbrun än hos den adulta ejderhonan och den mörka teckningen på fjädrarna är mer vinkelformiga.

Hos den adulta hanen i eklipsdräkt krymper näbbknölen, som dock fortfarande är orangegul, och de kraftiga pastellfärgerna försvinner. Bröstet, hjässa och nacke är melerat i brungrått. I övrigt är den mörk. Ungfågeln är lik honan.