RÖDHUVAD DYKAND

Rödhuvad dykand

Netta rufina


Rödhuvad dykanden är ingen egentlig svensk häckfågel. Den finns fläckvis i Europa och sedan i ett bälte genom Centralasien. Den påträffas dock årligen i landet och har häckat vid ett antal tillfällen. Den första konstaterade häckningen var i Tåkern 2012.

Fåglar som ses i Sverige kan i många fall vara förrymda parkfåglar. Anden är vacker och har därför satts ut i parker och dammar på många håll i Europa. Man kan starkt misstänka att fåglar som dyker upp i små dammar, i befolkade områden är förrymda fåglar, medans de individer som påträffas i mer klassiska fågellokaler skulle kunna utgöra spontant besökande individer. Men vad vet jag om den rödhuvades vanor :-)