VIGG

VIGG

Aythya fuligula

Den lille sotfärgade

Vigg, det måste vara en snabb fågel då flygvapnet valde namnet ”Viggen” på sin förra stridsflygplanstyp. Snabb är den nog, men namnet vigg betyder blixt eller kil och syftar på hannens tofsbeklädda huvud. Viggen är en liten dykand, relativt vanlig, och häckar i stora delar av landet. Den har minskat något de senaste decennierna, men fortfarande häckar ca 50.000 par. Vintertid samlas fåglarna i stora flockar i Västeuropa. Milda vintrar (vilket inte är speciellt ovanligt numera) övervintrar en hel del vigg även i södra Sverige.