RALLAR

SOTHÖNA

Fulica atra

Sothönan tillhör familjen rallar. Den har en rund kroppsform, skiffersvart fjäderdräkt och vitaktig näbb med en fjäderlös pannsköld, och nickar med huvudet när den simmar.


I Sverige är den vanlig i vegetationsrika sjöar och havsvikar i Götaland och Svealand samt längs södra Norrlandskusten. Merparten av den svenska populationen är flyttfåglar, men drar sig då ofta bara undan isen och övervintrar längre söderut i hamnar, medan andra flyttar till Västeuropa.

Sothönan simmar och dyker utmärkt. Den gör ett litet hopp precis innan den dyker och stannar i regel endast korta perioder under ytan. Den nickar med huvudet när den simmar vilket ger den ett knyckigt intryck, men detta kan upphöra när den rör sig snabbare. När den ska lyfta från vattnet måste den springa med trippande steg på vattenytan, samtidigt som den slår med vingarna, för att få upp farten för att kunna flyga. På land liknar sothönans rörelser delvisen tamhöna. (från Wikipedia)

KAMSOTHÖNA

Fulica cristata

_DSC4579-Redigera
_DSC4483

Kamsothöna är en huvudsakligen afrikansk fågel i familjen rallar med en isolerad population i södra Spanien och på Mallorca.


Kamsothönan är mycket lik sothönan som den kan finnas tillsammans med. I häckningstid har den två mörkröda knölar i pannan, som dock är förvånansvärt svåra att se på håll och dessutom tillbakabildas snabbt efter häcksäsongen. I övrigt är näbben blågrå snarare än gräddvit, fjäderfästet på ovansidan av näbben rundat och inte spetsigt, halsen smalare och i flykten mörk vinge utan vit vingbakkant. (från Wikipedia)

RÖRHÖNA

Gallinula chloropus

(Gallinula chloropus) är en fågel i familjen rallar som förekommer i Europa, Asien och Afrika. Den liknar sothönan med huvudsakligen svart fjäderdräkt, men har vita sidor på undre stjärttäckarna och rött på näbb och pannsköld, ej vitt. Rörhönan hittas i våtmarker och vasskantade dammar, åar och sjöar, där den oftast håller sig dold, även om den kan uppträda orädd på vissa platser. Rörhönan saknar simhud mellan tårna men till skillnad från exempelvis sothönan är även fotens simflikar mycket små. Det betyder att en simmande rörhöna ser att att få jobba lite för att ta sig fram


Hemma i Slottskogen i Göteborg har rörhönsen funnit en lämplig plats att häcka, och även vistas året om. Runt de små dammarna håller ett stort antal rörhöns till, och de är helt orädda för besökare och fotografer….

Purpurhöns

Porphyrio

När jag började lära mig fåglar var livet enklare. Man hade inte börjat använda DNA studier för att avgöra vad som skiljer arter och raser/underarter. Då fanns det en vida spridd art som kort och gott hette purpurhöna. Nu är det lite krångligare :-)

Purpurhönan har efter DNA-studier delats upp i flera arter.[Släktet omfattar därför idag ett femtontal arter, varav en stor andel är utdöda:[

Nu levande och nyligen utdöda


Fågeln på bilden är en Australisk purpurhöna....tror jag!


VATTENRALL

Rallus aquaticus

(Rallus aquaticus) förekommer i våtmarker över stora delar av Europa, men även i Asien västerut till Balkhashsjön och Kashmir samt i västra och nordvästra Afrika. I Sverige häcjar den i Götaland och Sealand. Fågeln håller sig ofta dold i täta vassruggar av avslöjas bäst via sin sång :-) Nu skulle jag inte direkt kalla det för sång då få andra svenska fåglar har ett mindre vackert läte än vattenrallen, vars läte mest påminner om en gris.

Vattenrallen är en flyttfågel, men vissa individer väljer att övervintra i södra Sverige.


Man ser sällan vattenrallen flyga och därför trodde man förr att den och begav sig iväg till fots om hösten. Nu vet man att den är en nattflyttare som drar till Syd- och Västeuropa i mitten av oktober. Återkommer så snart isen är borta.

SMÅFLÄCKIG SUMPHÖNA

Porzana porzana

Småfläckig sumphöna häckar i våtmarker i Europaoch västra Asien. I Sverige finner man den i vassrika områden upp till södra Svealand. Vintertid flyttar den till södra Asien och östra Afrika. Beståndet anses globalt vara livskraftigt. I Sverige är den dock ovanlig och minskar i antal, så pass att den är upptagen på Artdatabankensröda lista över hotade arter. Småfläckiga sumphönan ses mycket sällan utan avslöjas ofta via sitt läte, som kan ljuda vida i sommarnatten.

KAROLINASUMPHÖNA

Porzana carolina

Karolinasumphönan är en nordamerikansk fågelinom familjenrallar, nära släkt med europeiska småfläckig sumphönan. Fågeln är vida spridd i och vanligt förekommande i sitt utbredningsområde.

Arten uppträder mycket sällsynt i Europa, med tre fynd i Sverige.