FJÄLLVRÅK

FJÄLLVRÅK

Buteo lagopus
Buteo betyder vråk och lagopus betyder ungefär harfot.

Namnet syftar på de fjäderklädda tarserna (mellanfotsbenet). Pga av dessa hette den förr strumpvråk.

Fjällvråken häckar runt hela globen i det s.k subarktiska bältet. Det är ett område som har ett klimat karaktäriserat av maximalt 3 månader om året med medeltemperatur över +10 grader. I Sveriges inland motsvarar det ungefär södra Dalarna och norrut. Många av fåglarna övervintrar i södra delen av landet. där vi då kan se dem stå och ryttla över åkermarken. För ett otränat öga är den lite svår att skilja från ljusa individer av ormråk.  Fjällvråken är något större och ryttlar betydligt oftare än ormvråken. Det bästa kännetecknet är dock den vita stjärtovansidan med svart yttre kant-band. Om det är god tillgång på gnagare är det huvudfödan och antalet lyckade häckningar i norr kan ofta direkt sättas i relation till om det är ett bra lämmelår eller inte. Om gnagartillgången är dålig fångar vråkarna i stället fågel oftast tättingar som snösparvar eller lappsparvar men kan i undantagsfall även ta större byten som ripor.

Carl J Sundevalls "Svenska Fåglarna"