LÄRKFALK

LÄRKFALK

Falco subbuteo

Ett något underligt latinskt namn.
”falken som är mindre än en vråk"

Lärkfalken är en semesterfirare i vårt land. Vi använder ofta uttrycket övervintringsområde för våra flyttfåglar men när det gäller lärkfalken skall vi nog vända på begreppet då falkarna endast är ca 3 månader hos oss. De anländer en bit in i maj, för att återvända till områden söder om Sahara, redan i augusti. Lärkfalken är en mycket god flygare och kan bjuda på hisnande uppvisningar i manöverskicklighet i luften. Vid ett första ögonkast kan falken påminna om en stor tornseglare. Den livnär sig bl.a. på större insekter såsom sländor som fångas i luften och äts medans fågel flyger.


Längs den gamla landsvägen mellan Åkers Styckebruk och Merlänna färdas man en sträcka längs Lännasjöns kant. I slutet av maj, 1982 åkte jag denna väg, som var lite av en standardrutt när man ville insupa den svenska våren. Mellan tallarna ut mot sjön såg jag henne. Lärkfalken! Ingen tvekan, det hade gått fort men siluett och en skymt av de röda byxorna avgjorde saken. Jag hade fågelskådat en hel del innan, men inte sett någon Lärkfalk. Så var saken avgjord, jag visste således var jag skulle komma att tillbringa sommarkvällarna detta år. Tänk om jag hade haft kamera då…. Att hitta var falkarna valt att häcka var lätt. De spelflög ljudligt över en talldunge, och det var där de sedan placerade sitt bo och i slutet av sommaren kunde jag konstatera två flygga ungar.

ELEONORAFALK

Falco eleonoare

En smäcker , långvingad, långstjärtad och elegant falk. Den påminner lite om lärkfalken, men annorlunda propotioner och avsaknad av lärkfalkens "röda byxor" skiljer dem åt. Falkarna finns i en ljus respektive mörk morf. Eleonorafalken häckar runt medelhavet och väljer att häcka i sent på året, i augusti-september. Den har valt denna häckperiod för att då är tillgången på flyttande fåglar stor vilket är huvudföda för falkarna.


Eleonorafalken är lite av en karaktärsart för bl.a Mallorca. Ett besök på Formentor under sommaren ger en bra möjlighet att studera dessa härliga falkar.