TORNFALK

TORNFALK

Falco tinnunculus
Falken med det klingande läte

Tornfalken är en liten falk, ungefär i samma storlek som en sparvhök och den finns i stora delar av landet. Fåglarna i söder stannar över vintern, medans det nordliga beståndet flyttar söderut. Den är lätt att få se. Tornfalken har en förkärlek för att jaga längs våra stora vägar och man ser den mycket ofta, omisskänneligt, stå och ryttla längs motorvägarna. Den föredrar högt belägna boplatser och därav inte helt överraskande att den i äldre tider gick under namnet kyrkfalk. I områden där jaktmarken är god, men högre boplatser saknas tar falken gärna holkar som satts upp på stolpar. Det fungerar bra även om stolpen står helt ensam på en åker.


Längs kusten hemma hos oss har det suttit en rad tornfalksholkar i direkt anslutning till strandängarna, vilket inte är speciellt lyckat. Falkarna jagar gärna nära sitt bo, vilket innebär att vadarna som häckar på strandängarna beskattas hårt på sina ungar. Om man istället placerar holkarna längre in i jordbrukslandskapet kommer tornfalken till allra största del jaga sork i stället. Av den anledningen har Länsstyrelsen gått ut med rekommendationer att flytta bort holkarna från stränderna för att strandpipare, tofsvipor, spovar mfl skall ha större chans att få ut ungar. Om du bor på landet och har åkermark i anslutning till huset kan jag rekommendera att sätta upp en tornfalksholk. Jag har haft förmånen att ha häckande tornfalkar utanför köksfönstret och jag kan garantera att det aldrig blir jobbigt att stiga ur sängen, oberoende av hur tidigt klockan ringer.