TRUMPETARSVAN

TRUMPETARSVAN

Cygnus buccinator

Trumpetarsvanen ä en Nordamerikansk art. Den är i storlek ungefär som knölsvanen och har ett vingspann på imponerande 260cm. Den är närmast släkt med vår sångsvan, men till skillnad från tundrasvanarna är trumpetarsvan och sångsvan två olika arter.


I början av 1900 talet minskade antalet trumpetarsvanar och vid en landsomfattande inventering 1933 fann man bara 70 individer, och utrotning var till synes oundviklig. 1954 blev en vändpunkt då man vid Copper River i Alaska upptäckte en population på flera tusen individer. Ett arbete tog vid att varsamt försöka återimplantera trumpetarsvanarna i sina tidigare häckningsområden. I dag uppskattar man beståndet till ca 50.000 fåglar och arten anses inte längre hotad :-)