TUNDRASVAN

TUNDRASVAN

Cygnus columbianus

Cygnus betyder svan på latin

Tundrasvanen delas, som så många fågelarter, upp i flera raser. Här skiljer man på två olika raser:


Tundrasvan (Cygnus columbianus columbianus) – häckar kring kusterna i norra och västra Alaska och norra Kanada. Den övervintrar vid USA:s hela västkust, i Texas och på östkusten mellan Cape Cod och Cape Fear.

"Mindre sångsvan" (Cygnus columbianus bewickii) – häckar på Eurasiens tundra. På hösten flyttar dessa fåglar över Vita havet och Östersjön söderut och övervintrar vid Nordsjöns kuster, i England och Irland. Vi kan se dem i små antal när de passerar Sverige vår och höst.


Den Nordamerikanska populationen har en i det närmaste helsvart bäbb, medans Europeerna har en gul och svart näbb (i likhet med sångsvanen). Jag tycker det är intressant...även den nordamerikanska trumpetarsvanen har svart näbb! Varför har svanarna i "nya världen" svarta näbbar, medans de europeiska har gula och oranga?