AZTEKTÄRNA

AZTEKTÄRNA

Thalasseus elegans

Aztektärnamn är en amerikansk tärna i storlek med kentsk tärna. Den är orangenäbbad med ljusgrå rygg, svart hätta och vit undersida. Den är mycket lik iltärnan (Thalasseus bengalensis) men näbben är längre och mer nedåtböjd samt är livligare orange näbb med gul spets. I häckningsdräkt har undersidan en svagt rosa ton och hättan är helsvart, ända fram till näbben. I vinterdräkt har den vit panna men ovanligt mycket svart runt ögat och bakåt.


Fågeln häckar från södra Kalifornien till västra Mexiko, varav över 90% häckar i en enda kolonin på Isla Raza i Californiaviken. Beståndet i USA är relativt nytt och första häckningen skedde först 1959.

Vintertid ses den från Guatemala söderut till Chile. Den vandrar även norrut utmed USA:s västkust, ibland så långt som till British Columbia i Kanada.

(Källa Wikipedia)