KUNGSTÄRNA

KUNGSTÄRNA

Thalasseus maximus


Kungstärnan är världens näst största tärna, efter skräntärnan. Den anses närmast släkt med kentsk tärna och återfinns i både Nordamerik, Sydamerika och Afrika. Kungstärnan är helt knuten till saltvatten.
Kungstärnan på USA’s västkust är starkt beroende av sardiner. På 1960 talet började tillgången på dessa fiskar avta dramatiskt pga bl.a. hårt fisketryck. Kungstärnorna försvann helt från Kalifornien. Nu häckar de igen och 2019 räknade man in ca 40 par, främst i San Diego området.