SKRÄNTÄRNA

SKRÄNTÄRNA

Hydroprogne (Sterna) caspia

Tärnan från Kaspiska havet


Inte bara norra Europas, utan världens största tärna:-) Skräntärnan är ungefär lika stor som en fiskmås, och med sin stadiga flykt påminner i en första anblick mer om en mås än om en tärna med dess lätta gungande vingslag.

Skräntärnan är känslig och har tyvärr minskar i Sverige. Man uppskattar det Svenska beståndet till ca 600 par och då de är kolonihäckare återfinns dessa koncentrerat till ett fåtal (för stunden ca 8) platser i landet. Det sker en omfattande jakt på skräntärnan utanför Sverige under flyttning och övervintring. Det handlar om skyddsjakt vid karpdammar i Östeuropa, för att den inte ska konkurrera med människan om fisken. Under övervintringen jagas den för föda och för att den konkurrerar om fisken särskilt under perioder med torka i Afrika. Ett stort hot är också minken som under sen tid etablerat sig i tärnornas häckningsområde. Då hjälper det inte att nästan alla skräntärnekolonier är belägna i fågelskyddsområden med tillträdesförbud för människor.
Under de senaste åren har skräntärnan även drabbats av en hittills okänd sjukdom; äggläggning och kläckning sker normalt, men föräldrarna visar inget intresse av att utfodra ungarna, som sakta dör…..

Sommarsemester med familjen, och detta år hade vi hyrt en stuga på Kökar, i Ålands sydöstra ytterytterskärgård. Det var härliga dagar med mycket fiske, bad och fåglar. Jag var ju inlandsbo och att få ”umgås” med strandskator, ejdrar och rödbenor var ett äventyr i sig för en liten kille. Och sedan var där skräntärnorna! Stora, kraftiga och väldigt högljudda. När vi efter någon vecka lämnade ön var jag säker på att jag aldrig skulle få se en skräntärna igen. Nästan hemma i Strängnäs passerade vi Hjulstabron och jag tittade trött ut genom fönstret. En skräntärna passerade över bron och vidare ut över fjärden. Jag meddelade övriga familjemedlemmar att, titta de finns här med! Och så är det. Tärnorna häckar främst längs kusten. När ungarna är ordentligt på vingar flyger tärnorna in i de stora sjöarna och kan då ses där i slutet av sommaren innan de drar söderut.