SMÅTÄRNA

SMÅTÄRNA

Sternula (Sterna) albifrons

Tärna med vit panna

Småtärnan är världens minsta måsfågel. Den väger bara 45 g, är 21-25cm och har ett vingspann på ca 45cm. Man hör ofta småtärnorna långt innan man ser dem. Det har ett mycket typisk och ihärdigt tjattrande. När man väl ser tärnan är det ingen som helst tvivel vilken art man har i kikaren. Småtärnan har smala vingar och mycket hög vingfrekvens vilket avslöjar arttillhörighet direkt.


När vi flyttade till Lynga 2012 fanns det småtärnor nere vid skäret hela sommaren. Jag såg aldrig några ungfåglar så jag tror inte de lyckades med någon häckning. Efter det var det tyst. Åren gick och inga småtärnor på plats. Detta har hänt på många platser i landet. Småtärnorna har det tufft i vår nutida miljö. Hos mig, som på många andra platser, frekventeras häcklokalen av fritidsfiskare, badgäster, vattenskotrar och ryttare vilka gör det mycket svårt för småtärnan att ostört få genomföra sin häckning.

2020 genomförde man en heroisk insats vid Lynga skär. Ugga, som tidigare varit en ö men nu var fullt möjlig att nå till fots, grävdes loss från skäret. Detta tillsammans med tillträdesförbud under häcksäsongen kommer förhoppningsvis ge oss småtärnorna tillbaka. Vid ett par tillfällen under följande sommar hade jag ånyo småtärnorna på plats i viken. Ingen häckning men ett svagt hopp om en ljus framtid för tärnorna.
AMERIKANSK SMÅTÄRNA
Sternula (sterna) antillarum

Amerikansk småtärna är mycket lik den europeiska småtärnan och har tidigare behandlats som en underart till denna. Likt småtärnan är den mycket liten, endast 22–24 centimeter lång, med svart hätta, vit undersida, grå ovansida, vit panna och gul näbb med svart spets. De smala vingarna är grå med de två yttersta vingpennorna mörka. Den skiljer sig från småtärnan genom att ha grå stjärt och övergump istället för rent vit. Även lätet skiljer sig från den Europeiska varianten.