LAPPUGGLA

LAPPUGGLA

Strix nebulosa

Det fullständiga namnet Strix nebulosa lapponica betyder ungefär den dimmigt färgade ugglan från lappland.


Lappugglan är vår nästa största uggla, bara något mindre än berguven och således en av de största ugglorna på planeten :-) De häckar, som namnet antyder, i de norra delarna av landet och där sparsamt. Största hotet mot ugglorna är bristen på boplatser, den vill ha högrest granskog, med inslag av lövträd. Som så många andra ugglor varierar antalet mycket efter tillgången på gnagare. År med dålig tillgång i norr kan man se lappugglor även de södra landskapen. Antalet ugglor som ses söderut har ökat kraftigt de senaste åren och även häckningar har förekommit. 202 häckade exempelvis lappuggla i Halland.


Lapp föresten, är det verkligen ett passande namn? Borde vi inte tala om samer? När världens fåglar nyligen fick nya svenska namn hade man som ambition att ta bort kränkande artnamn. Sammanlagt tio arter som tidigare innehöll ord som ”neger”, ”zigenare”, ”kaffer” och ”hottentott” har därför fått nya namn. Fågelnamn som innehåller ”lapp” har dock behållits eftersom ordet kan syfta på landskapet Lappland. Så våra lappmesar, lappugglor och lappsparvar fick behålla sina namn medans exempelvis kafferseglare numera heter vitgumpseglare.